چک برگشتی در قانون جدید چک

چک برگشتی
دوشنبه، 1400/1/2

پیش تر، قانون جدید صدور چک را در یک پست جداگانه برای مخاطبین بورس نما تشریح کردیم. در این پس می پردازیم به نحوه پیگیری قضایی چک طبق قانون جدید.

نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید

نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می کند و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی و درج  "کدرهگیری" برروی گواهینامه مذکور می کند. (با بخشنامه ای که بانک مرکزی در تاریخ  28 اسفندماه سال 1397 صادر کرد، دستور درج کدرهگیری در تمامی گواهینامه های عدم پرداخت چکهای برگشتی، به تمامی بانک های کشور ابلاغ شد.)

سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه lمراجعه کرده و شکایت خود را در آنجا ثبت می نماید. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می کند؛ اگر سه شرط اصلی ای که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می کند. از لحظه صدور اجرائیه ده (10) روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر اینصورت از طریق قانون "نحوه اجرای محکومیتهای مالی " با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می شود.

توجه : مطابق ماده 9 قانون دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفای مبلغ چک در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

1. در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

2. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

3. گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 صادر نشده باشد.

ماده ۱۴ قانون صدور چک چیست؟

صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد
تبصره ۱ (اصلاحی 14/۱۰/1376) - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ )الحاقی 11/۰۸/1372 – ( دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ )الحاقی 14/۱۰/1376( - پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

همچنین طبق تبصره 3 ماده 5 اصلاح قانون صدور چک در موارد زیر از چک رفع سوء اثر می­ شود :

  • ارائه لاشه چک به بانک محال ‌علیه
  • ارائه رضایت ‌نامه رسمی (تنظیم ‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک(
  • ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک
  • ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک
  • واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک موظف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت 1 سال، ظرف مدت 3 روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان ‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
  • سپری شدن مدت 3 ‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

نحوه پیگیری قضایی چک طبق قانون جدید

علیرضا مهدی‌نیا
لینک کوتاه
دیدگاه خود را ثبت کنید
دیدگـاه مخاطبــان
لوگوی بورس نما

آموزش سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سهام، تحلیل ها، فیلترها و اخبار روزانه، تحلیل بنیادی و تکنیکال، بررسی روانشناسی بازار، ارزهای دیجیتال و ... در وبسایت بورس نما برای مخاطبین محترم فراهم شده است. امکان تبادل و تبلیغات لینک و بنر نیز برای کسب سئوی بهتر، رتبه بهتر الکسا و معرفی محصولات و برند شما در بخش تبلیغات و تبادل لینک و بنر سایت فراهم شده است.

مطالب مشابه
قانون جدید صدور چک

تبلیغات
تبلیغات